I Örebro län, utanför den lilla tätorten Hjortkvarn ligger Boo Egendom. Boo är ett av de få kvarvarande Fideikommissen i Sverige och drivs idag av Carl-Fredrik Hamilton med familj. Boo gavs till den skotske fältherren Alexander Leslie av Gustav II Adolf år 1624, som ett tack för dennes insatser under 30-åriga kriget och egendomen är idag i princip lika stor som på 1600-talet.

På Boo bedrivs idag ett aktivt skog- och jordbruk samt jakt- och fiskeförvaltning. Marken kring Boo är till största delen skog och där finns utrymme för såväl ett modernt skogsbruk som jakt och viltvård. Med ett flertal sjöar och vattendrag finns även möjlighet till ädel- och kräftfiske.

Precis som tanken var med Fideikommiss – att lämna över i samma eller helst bättre skick till nästa generation- så sätter familjen Hamilton Boo´s framtid i första rummet. De många fastigheterna som tillhör egendomen används idag bland annat som boenden till jaktgäster, hyrs ut permanent eller sommargäster. Jord – och skogsbruket anpassas efter nya förutsättningar och varje beslut tas för att skapa förutsättningar för en ekonomiskt bärkraftig verksamhet och med hänsyn till den biologiska mångfalden.

På egendomen finns också en gårdsbutik med inredning och möjlighet att köpa med er vilt kött hem efter genomförd aktivitet.

På Boo erbjuder vi ett flertal aktiviteter såsom; konferens med eller utan övernattning, Viltquiz med skytte, Utsättning av ellignar, Kräftfiske med tillhörande kräftskiva, Ädelfiske,  Kulturvandring, Viltspaning med föredrag och sist men inte minst att vara med och hugga er egen julgran.

Läs mer och boka här!

Boo Egendom

Boo Egendom

Boo Egendom

Boo Egendom

Boo Egendom

Boo Egendom

Boo Egendom

Boo Egendom

Boo Egendom

Boo Egendom

Boo Egendom